Boendeinformation

- ärenden/felanmälan
- styrelsen
- mäklarinformation
- elektricitet & varmvatten
- energi, miljö & radon
- försäkring
- avfall & sophantering
- cykel- & barnvagnsförråd
- internet, TV & telefoni
- lägenheten, nycklar & ventilation
- parkering & garage
- trivsel & säkerhet
- tvättstugor
- övrigt fastigheten

Translate this page in English

Ärenden/Felanmälan

Kontakt för ärenden och felanmälan
På Fastums hemsida för vår förening kan man göra felanmälningar på brister som upptäcks samt även kontakta förvaltningen för andra ärenden som ansökningar för uthyrning och renoveringar.
Ärenden görs via Fastums hemsida för BrfBrevduvan. Det går även bra att ringa 90220, måndag–fredag kl 7.30–16.00, övrig tid kommer man till fastighetsjouren för ågärd av allvarliga fel.
Fastumdirekt kan du logga in på "dina sidor" för bland annat betalningsinformation. Aktivera kontot med personnummer och OCR-nummer från senaste avierna.

Styrelsen

Kontakt med Styrelsen
Vi försöker samla all relevant information på vår hemsida och hålla den uppdaterad. I princip alla ärenden som rör lägenheterna/boendet hanteras av vår förvaltare. Vid frågor som inte besvaras i informationen på hemsidan så kan man kontakta någon ur styrelsen via meddelande i vår brevlåda i port 9 eller via mail till info@brfbrevduvan.se så återkommer vi med svar inom en vecka.

Mäklarinformation

Information
Mycket av den information som en mäklare behöver inför en försäljning finns på denna sida/flik (boendeinfo) samt under fliken föreningen. Övrig information kan man hämta från vår förvaltare (se felanmälan ovan) som även hanterar frågor som medlemskap, utdrag ur lägenhetsförteckning m.m. Lägenheterna med uteplats har personliga nyttjanderättsavtal.

Elektricitet & varmvatten

Aktuella priser 2021
Elektricitet: 1,40 kr per kWh, from 1/2 2019 (tidigare 1,19kr), vi har rörligt elavtal med timdebitering. Framöver kommer vi varje kvartal stämma av aktuellt pris på elen.
Varmvatten: 65 kr per m3, from 1/2 2019 (tidigare 62kr)
Avgift bostad: sänkning med 10% from 1/1 2019

Avläsning
Från och med 3:e kvartalet 2012 sköts elavläsningen och debitering av Techem, som också hanterar avläsning och debitering av varmvatten. Mätningen är individuell det vill säga var medlem betalar endast för egen använd el. Debitering sker i efterhand och kvartalsvis på separat faktura.

Mer information från Techem

Avläsning av el- och varmvatten vid flytt
Köpare och säljare uppskattar (med hjälp av äldre avier) hur mycket säljaren förbrukat sedan senaste betalning och räknar ut säljarens kostnad fram till "bytet". Den kostnaden räknas av från likviden för köpet och köparen betalar sedan in hela den totala kostnaden på avin som kommer i efterhand en gång i kvartalet.

Energi, miljö & radon

Husets energianvändning - Energideklaration
Energideklaration för Gustav III:s Boulevard 1-13, Solna. Detta hus använder 112 kWh/m² och år, varav el 6 kWh/m². Liknande hus 122-149 kWh/m² och år, nya hus 80 kWh/m².
Energideklarationen är utförd 2018-12-20 av Indoor Energy Services, giltig till 2028-12-20.
Ventilationskontrollen är godkänd 2019-11-28, påbörjad december 2018. Se även www.boverket.se/energideklaration.

Radonmätning
Radonmätning är utförd och godkänd.

Energieffektivisering
Fortlöpande arbete med energieffektivisering av föreningens hus drivs av styrelsen.
Har du frågor, förslag eller synpunkter e-posta gärna Styrelsen.

Försäkring

Fastighetsförsäkring från 2021-04-01

Styrelsen har beslutat att fortsätta med Protector. Fastighetsförsäkringen innehåller även en gemensam bostadsrättsförsäkring.

Den totala kostnaden blir lägre om föreningen tecknar bostadsrättsförsäkring för samtliga medlemmar än om vi var och en har det som tillägg i sin hemförsäkring. För föreningen innebär det också en trygghet att veta att alla medlemmar har det försäkringsskydd som behövs vid en skada, så att föreningen får ersättning för de utlägg som en medlem sedan ska stå för.
Som medlem kontaktar du ditt försäkringsbolag och ber dem ta bort bostadsrättstillägget i hemförsäkringen. De flesta försäkringsbolag gör ändringen direkt och återbetalar den del av premien som avsåg bostadsrättstillägget.

Observera att det är viktigt att du behåller rättsskyddet i den egna försäkringen, om det skulle uppstå en tvist med föreningen.
Kontrollera även med ditt försäkringsbolag om du behöver göra andra kompletteringar i försäkringskyddet kring bostadsrätten som du saknar i vår gemensamma.


Läs mer i Skaderutiner och Viktig information kring bostadsrättsförsäkringar från vår försäkringsmäklare.

Avfall & sophantering

Soprum - hushållsavfall
Soprum för hushållssopor finns vid alla portar, utom vid port 5 och 9. För att hålla soprummen så rena och luktfria som möjligt ber vi er alla att tänka på att knyta ihop soppåsar ordentligt innan de läggs i kärlen. Om locket på behållaren inte går att stänga välj ett annat sopkärl, kanske även i något annat av våra soprum.

För matavfall finns en separat behållare i soprummen. Solna kommun samlar in matavfall för tillverkning av biogas. Behållare för matavfall kan fås av styrelsen och nya bruna påsar finns i grovsoprummet.

Vänligen släng inte flytande avfall i soporna, försök hålla alla sopor så torra som möjligt (förutom hygieniska skäl så är varje kilogram en kostnad för föreningen).

Soprum - grovsopor
Vid port 5 finns föreningens gemensamma grovsoprum, i vilket anslag finns för vad som hör hemma i vilket sopkärl.

- Släng på rätt ställe! Sopor i fel kärl innebär extra kostnader för tömning.
- Vik ihop kartonger! Kärlen för pappersavfall blir annars fort överfulla.
- Skölj ur,diska inte, förpackningar för att behålla en bra miljö i soprummet.
- Miljöfarligt avfall (färg, lösningsmedel, andra kemikalier) får absolut inte lämnas i något av föreningens soprum! Det måste till en miljöstation.
- Alla sopor måste rymmas i kärlen, avfall som ligger utanför eller sticker upp ur kärlet föranleder extra soptömningsavgifter för föreningen.

Skrymmande avfall
För vitvaror och skrymmande föremål gäller följande:
- Kontakta kundtjänst på Sita (telefon 08-519 330 04, solna@sita.se) och beställ hämtning, enskild medlem står för kostnaden.
- Lämna själv gratis grovsopor och byggavfall på SÖRAB:s återvinningsstation vid Kvarnkullen.

Läs mer om avfallshantering i Solna på kommunens hemsida.

Cykel- & barnvangsförråd

Cykel- & barnvagnsförråd
Varje trappuppgång har ett cykelförråd i huset även om detta inte alltid ligger i samma trappuppgång som boendet. Dörren är märkt med samma portnummer som den hör till.

Cykelparkering
Cykelparkeringar finns även utanför vissa portar längs boulevarden och på innergården. Tänk på att inte hindra framkomligheten i närheten av entréerna.

Internet, TV & telefoni

Allmänt
Föreningen har ett avtal med ComHem som ger ett basutbud av TV-kanaler och med Ownit som ger internet via bredband avgiften är inkluderad i månadsavgiften till BRF Brevduvan och gäller alla medlemmar.

Föreningen har ett avtal med (inkoppling ovan ytterdörr). Se nedan.

Medlemmar ansvarar själva för kontakt med ComHem och Ownit för beställning av bredband, TV (digital- och ytterligare kanaler) samt telefoni. Hänvisa till föreningens avtal.

Bredband
Ownit
Sedan 2012-10-01 är finns fiberuppkoppling till alla lägenheterna, nuvarande leverantör och bandbredd är Ownit 1Gbit/1Gbit. Du som medlem debiteras det mycket förmånliga priset av 65 kr per månad och lägenhet för tjänsten tillsammans med månadsavgiften. Anslutningen till bredbandet sitter ovanför ytterdörren.
Nya användare måste först registrera sig hos Ownit. Hänvisa till avtal med Brf Brevduvan när ni kontaktar dem.

I de fall Ownit erbjuder "trippelplay" (bredband/telefoni/tv) via datanätet får man även en trådlös bredbandsrouter, kallad tjänstefördelare av Ownit. I vår förenings nätverk har vi idag ingen möjlighet att få trippelplay levererad av Ownit. Därför måste de medlemmar som behöver en trådlös bredbandsrouter skaffa den på egen hand.
Ownit har ingen möjlighet att ge support på alla leverantörers olika routrar, men hjälper till så gott det är möjligt. Se till att välja en bredbandsrouter från en leverantör med egen support i Sverige, som kan hjälpa till vid problem.
Om din utrustning har stöd för 5GHz bandet, Wifi 4 (802.11n), Wifi 5 (802.11ac) och/eller Wifi 6 (802.11ax) (nya datorer, mobiler och surfplattor har det), välj då en bredbandsrouter som också gör det. På det frekvensbandet finns det mera plats och man undviker störningar från grannar lättare.
Några exempel på routerleverantörer: Ubiquiti, Netgear, D-link, Apple, ASUS

Telia
Via det vanliga telefonjacket kan man få bredband via Telia med ADSL/VDSL. Kontakta Telia för mer information.

ComHem
I föreningen finns även ComHem's nät för bredband via kabelnätet. Kontakta ComHem för mer information.

Kontrollera din bredbandsuppkoppling
Flera medlemmar har uppmärksammat oss på att de haft problem med sin bredbandsuppkoppling med Ownit. För att vi ska kunna påtala problemen för Ownit, är det viktigt att vi kan visa att problemen härrör från själva uppkopplingen och inte beror på medlemmarnas egen utrustning (router, nätverkskort i dator, surfplatta, trådlöstnätverk etc).
Därför ber vi er som upplever problem att testa med en dator direkt ansluten med kabel till bredbandsuttaget, eller till din router. De trådlösa nätverken är ofta en källa till problem då grannars trådlösa nätverk kan störa varandra och pga betongväggar i lägenheterna som dämpar de trådlösa signalerna från hallen.
Med kabelansluten dator kan du testa hur bra uppkoppling du får genom att surfa in på www.bredbandskollen.se och följa instruktionerna. Ett resultat på mellan 750-1000 Mbit/s både upp- och nedströms anses vara mycket bra.

Om du har upplevt rena avbrott i din bredbandsuppkoppling, kan det vara bra att genomföra ett så kallat ping-test under ett antal timmar. Ett sådant utförs enklast med ett verktyg, t ex Ping Monitor från Emco Software (http://emcosoftware.com/ping-monitor) eller motsvarande (OBS! Styrelsen tar inte ansvar för nedladdad mjukvara eller eventuella följdproblem dessa kan orsaka!).
Installera mjukvaran och sätt upp ett test mot fem större webbplatser, t ex www.aftonbladet.se, www.dn.se, www.google.se och låt programmet köra några timmar. Om inga noder är tillgängliga är det sannolikt Ownits nät det är fel på. Om bara en nod är nere, kan man anta att problemet ligger någon annanstans i nätet.

Om vi ska kunna påtala problem gentemot Ownit är det också viktigt att dokumentera felen, t ex med skärmdumpar som visar att problem har uppstått, och gärna att det är återkommande.
Återkom gärna till styrelsen både med positiva och negativa resultat.

TV
Basutbudet från ComHem inkluderar:

Analogt utbud

Digitalt grundutbud
Digitalt utbud

(Med reservation för ändringar i utbudet)

Kanaler utöver basutbudet kan beställas via ComHem.

Telefoni
För vanlig telefoni finns samtliga operatörer att tillgå via Telias fasta nät.
IP-telefoni kan beställas via Telia, ComHem eller Ownit.

Lägenheten, nycklar & ventilation

Andrahandsuthyrning
Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: Föreligger, enligt styrelsens bedömning, beaktansvärda/rimliga skäl (samboprov, värnplikt, studier på annan ort, arbete på annan ort) kan andrahandsuthyrning under ett år beviljas. Detta tillstånd kan sedan förlängas med ytterligare max ett år. Fyll i denna ansökningsblankett för andrahandsuthyrning (öppnas i nytt fönster).
Ansökan skickas till vår förvaltare, se längst upp på denna sida. Alla ansökningar hanteras på följande styrelsemöte, vilka är listade under fliken föreningen på hemsidan.

Ombyggnation
Vid eventuella önskemål om förändringar i lägenheten gäller föreningens stadgar, vilket innebär att inga ombyggnader får ske utan styrelsens godkännande. Sådant tillstånd måste inhämtas i förväg. Meddela styrelsen vilka förändringar som önskas göras och bifoga eventuella ritningar, intyg och övriga beskrivningar när du skickar in ansökan. Vid arbeten i våtutrymmen är det ett krav att utföraren har alla certifikat, intyg och behörigheter som krävs för att utföra arbeten i våtrum. Fasta installationer av el skall utföras av behörig elektriker.
Andra saker att tänka på:
- Varmvattenmätare sitter på varmvattenledningen i kök och badrum, om de försvinner ersätts den på bekostnad av medlemmen.
- Man får inte ansluta motordriven fläkt in i ventilationsröret i köket, endast kolfilterfläkt (där man monterar luftdon i ventilationsröret istället med 10liter/s flöde) eller kökskåpa med självdrag är tillåtna. Utsuget i köket får inte proppas eller lämnas helt öppet. Återställning av otillåtna installationer kommer ske på bekostnad av medlemmen.
- Anslutningar till avlopp skall vara tillgängliga för spolning, de får ej byggas in så att de inte är åtkomliga. Återställning bekostas av medlemmen.

Vissa typer av arbeten godkänns aldrig – det gäller förändringar eller tillägg i bärande konstruktion, bjälklag, dragning av nya avloppsledningar eller flytt av befintliga avloppsledningar och liknande. Tänk på att du kan bli skyldig att återställa en renovering eller väsentlig förändring som inte har godkänts av styrelsen! Skador på föreningens gemensamma ytor, som trapphusen och hissarna som skadas pga renoveringsarbeten kan du också bli skyldig att ersätta, även om de orsakas av anlitade hanterkare. Vid behov skall besiktningar utföras både innan och efter utförd ombyggnad, som bekostas av enskild medlem. Styrelsen ombesörjer beställning av besiktningsman.
Använd denna blankett (medgivande till ombyggnad) vid ansökning för ombyggnad. Ansökan skickas till vår förvaltare, se längst upp på denna sida. Alla ansökningar hanteras på följande styrelsemöte, vilka är listade under fliken föreningen på hemsidan.

Ventilationsjustering och kökskåpor
Ventilationssystemet kontrolleras och justeras enligt regler för Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) med jämna mellanrum (vart 6:e år). Således behövs det ingen efterjustering av nya kökskåpor. Fritt fram att byta alltså, dock inte till kökskåpa med fläkt! Grundflödet på kökskåpan skall vara 10 liter/s och i forcerat läge 30 l/s. Exempel på godkända kåpor finns hos tillverkaren Franke. Kåpor med fläkt skapar ett övertryck i ventilationskanalen med följd att utsuget i grannarnas kökskåpor slutar fungera.

Ytterdörr
I de fall ytterdörren byts ut mot annan dörr skall utsidan av dörren ha samma färg och mönster som dagens dörrar från Daloc samt uppfylla de krav som finns på brandklassing och brandgastäthet (Boverkets Byggregler BBR avsnitt 5:534, 1 Jan 2013, https://sv.wikipedia.org/wiki/Säkerhetsdörr ). Den beklädnad av dörren som vi använder heter "Dobel 1033 ek" och är en plåtlaminat, går att se på http://www.dorrkatalogen.daloc.se/tillval/.

Inglasning av balkong
Medlem som vill glasa in sin balkong (både mot gatan och/eller gården) söker eget bygglov hos kommunen. De översta balkongerna som saknar tak samt uteplatserna i markplan kan inte få bygglov för inglasning. Föreningen har valt ut tre leverantörer som kan leverera inglasning enligt de regler kommunen och föreningen ställer.
Inglasning skall utföras med ramlösa härdade klarglas och svarta fästramar. Glaset kan vara helt (golv till tak) eller delat vid räcket.

Steg för inglasning:
1. Välj leverantör av inglasning och vilket utförande du önskar tillsammans med leverantören.
  Kontakta styrelsen via mail för att få offerter, avtal och övrig information du behöver för att söka bygglov.
2. Skriv under avtal om inglasning med föreningen och skicka in till styrelsen.
3. Sök bygglov hos kommunen. Solna bygglov anmälan, ansökan information, checklista inglasning
4. Inglasning kan påbörjas av din leverantör när godkännande har lämnats av kommunen.

Leverantörer:
- Balkongrutan, Kenth Gustafsson, 070-776 1407, kenth.gustafsson@balkongrutan.se, http://www.balkongrutan.se/
- Lumon, Emre Efeoglu, 08-408 08 434, emre.efeoglu@lumon.se, https://lumon.com/se
- Nika, 08-410 417 63, http://www.nika.se/

Underhåll & Service
Vid service i lägenhet då boende inte är hemma läggs nyckel enligt överenskommelse i låscylinder på insidan av lägenhetens ytterdörr och är då nåbar av servicepersonal.
Gränsdragningslistan beskriver vilka regler som gäller vid underhåll för respektive bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsförening.

Markiser & Balkongskydd
Styrelsen har godkänt tre tyger för uppsättning av markiser och balkongskydd.
Se sammmanställningen av tygproverna.

Kopiering av nycklar
Om någon behöver kopiera nya nycklar till lägenheten eller allmäna utrymmen (som soprum/förrådsutrymmen/cykelrum) skall förvaltaren kontaktas (se Felanmälan ovan) för beställning av nyckel till vår låssmed Råsundalås, på Råsundavägen 155.
Kostnaden för nycklarna betalas av medlem direkt till låssmeden när man hämtar nycklarna. Medtag legitimation och den nyckel som skall kopieras om ni har den.
Nyckel till postboxen kopierar man själv hos närmsta skomakare (finns i Mall of Scandinavia), och för bokningnyckel till tvättstugan finns mer information längre ner på denna sidan under "Tvättstugor".

Vädring
Tänk på att snabb vädring då korsdrag skapas är både effektivare och bättre ur energisynpunkt än att ha fönster öppet under en lägre tid. Tänk även på att radiatorernas termostatventiler automatiskt kompenserar för temperaturskillnader i rummet. Alltså, kom ihåg att stänga ventilen innan vädring.

Parkering & garage

Parkering
I området tillämpas Solna Stads parkeringsregler vilket innebär parkeringsavgifter dygnet runt och på helger både för boende och besökare. Boende i Solna kan ansöka om boendeparkering vilket medger en lägre avgift för att parkera på gator inom kommunen, se Solna kommuns hemsida.

Egen parkeringsplats & garage på Gustav IIIs boulevard 2-4
Föreningen disponerar 29 garageplatser och 3 parkeringplatser (plats 305-307) på övre däck.
Inomhusgaraget är i två plan, nedre plan med infart på kortsidan på boulevarden 2 (plats 103,118,119,121,123-131,138) och övre planet infart på andra kortsidan boulevarden 4 (plats 201-215, OBS plats 213 är ca 1m kortare pga ett fläktskåp)

Hyran för garageplatserna är 600 kr/månad och för platserna på parkeringsdäcket 400 kr/månad.

I dagsläget är det kö till samtliga platser.
För att ställa sig i kön eller frågor angående detta hänvisas medlemmar till förvaltarens sida för felanmälan (se överst på sidan). I kösystemet har samtliga platser siffran 3 framför platsnumret.

Vid tillträde av inomhusparkering får man kvittera ut en trådlös port öppnare av vår förvaltare, som man återlämnar vid avflyttning.

Felanmälan görs enligt anslag i garaget. Vid problem med nycklar tas kontakt med föreningens förvaltare.

Erbjudande om fri kvälls och helg parkering på UNIT4 Agresso utomhusparkering
Utan kostnad erbjuder UNIT4 Agresso parkeringstillstånd för att få utnyttja deras parkering utanför kontorstid. Läs mer om villkoren i bifogat dokument.

Trivsel & säkerhet

Brandsäkerhet
Inga föremål får förvaras i trapphus, källargångar eller invid portar. Tyvärr gäller detta även blomkrukor. Föremål försvårar framkomligheten vilket kan få allvarliga konsekvenser ifall huset måste utrymmas och räddningspersonal måste in.
Styrelsen tar sig rätten att forsla bort de föremål som står i vägen.

Portar
På förekommen anledning påtalas vikten av att våra portar hålls stängda och ej står öppna p.g.a. inbrott- och stöldrisk.

Rastning av husdjur
För allas trivsel ombedes alla djurägare att ej rasta husdjur på vår innergård eller i rabatter.

Grillning & rökning
Visa hänsyn till alla grannar genom att inte vare sig grilla eller röka på uteplatser och balkonger då det kan uppfattas som störande.

Rökare, fimpa ej på vår fina gård eller i rabatterna.

Respekt mellan grannar
Det är inte tillåtet att borra, spika eller på annat sätt framkalla starka ljud så att grannar kan störas 21:00-07:00 vardagar och 21:00-10:00 helger.

Tvättstugor

Regler för tvättider
För att tvättstugorna ska kunna utnyttjas så effektivt som möjligt har styrelsen beslutat om ändring av reglerna om bokade tvättider:

Om tvättning inte påbörjats inom en halvtimme efter tvättpassets början, får tvättstugan användas av annan medlem.

Torkskåp och tumlare får användas ytterligare en halvtimme efter tvättpassets slut.

Ordningsregler
Städa efter avslutad tvätt!
Torka av maskiner och bänkar, sopa golvet och rengör luddfilter och tvättmedelsfack.
Parkera eller flytta tidsbokningscylindern så att du inte blockerar tvättider följande månad i onödan.

Tvättstugor
Det finns två tvättstugor i föreningen, i port nummer 5 och 7, som bokas med bokningscylinder i bokningstavla för önskad tid och datum. Nya anvisningar för bostadsföreningens tvättstugeregler finns uppsatta i de båda tvättstugorna. Observera att all elektricitet förutom belysning är avstängd i tvättstugorna mellan 22:15-07:00.

Ny bokningscylinder
Om du förlorat din bokningscylinder/nyckel till tvättstugans bokningstavla så kan ny bokningscylinder med nycklar beställas hos Ädelharts via deras webformulär:
www.adelharts.se/index.php/bokningscylinder
Eller via post/telefon: Ädelharts, Box 73, 28422 Perstorp, tel: 0435-30150

Vid beställning uppge:
1. Bokningscylinder: typ nr 1 till laminerad tavla
2. Låskombination: 500 komb
3. Färg: Blå
4. Lägenhetsnummer: Föreningens 3-siffriganummer som står på dörrkarmen till lägenhetsdörren, övre högra hörnet.
5. Ditt namn och adress, telefonnummer samt e-postadress.

Betala med Bankgiro 673-9254 Ädelharts AB, varpå de skickar cylindern till dig.
OBS! Meddela föreningen numret på den gamla bokningscylindern om den finns kvar på en bokningstavla i någon av tvättstugorna, så att vi kan ta bort den. Maila brfbrevduvan@gmail.com meddela Ann-Charlotte Merényi, Gustav III Boulevard 5, telefon 0738-15 86 42.

Övrigt fastigheten

Brandsäkerhet
Läs mer om brandsäkerhet.

Ventilationssystemet - så funkar det
Friskluft tas in via ventiler bakom elementen vid fönstren, genom fönstervädring och genom otätheter i byggnaden. Utsug av ”gammal” luft sker genom en central fläkt, via ventiler i badrum och toalettrum, spiskåpan i köket och ibland via ventiler i klädkammare och sovrum.

Det här kan du göra själv för att ventilationssystemet ska fungera så bra som möjligt:

- Ha alltid friskluftsventilerna i elementen öppna.
- Öppna ett fönster i sovrum eller vardagsrum (inte i köket!) för att bättra på utsuget vid matlagning.

Observera att spjället till spiskåpan bara ska vara öppet vid matlagning – annars försämras ventilationen i övriga utrymmen och mer kall luft kommer in utifrån på vintern.
- Öppna gärna ett fönster efter bad/dusch – det ökar utsuget i badrummet och uttorkningen går snabbare.
- Håll utsugsventiler och filter (tvättbara) vid fönstren rena. Kontakta styrelsen när nya filter behövs!
- Ju fler ventiler som är öppna, desto mindre drag.

Drift och skötsel information av tilluftdon i elementen.

Inomhusbelysningen - så funkar det
Lamporna närmast entréerna (både mot gatan och gården) samt lampor intill hissarna är kopplade samman med stolparna på gården och tänds automatiskt vid skymning.

Övriga lampor i trapphusen tänds manuellt med hjälp av tryckknapparna och släcks automatiskt efter ca: 3 minuter.

Belysningen i källargångarna och förrådsutrymmen tänds automatiskt med rörelsedetektorer eller med tryckknapparna och släcks automatiskt efter ca: 9 minuter.

Vinterunderhåll
Snöröjning och sandning sker efter snöfall som ger ca: 4-5 cm snötäcke. Solna stad ansvarar för trottoaren framför nr. 3-11.
Ny upphandling om vinterunderhåll sker inför varje vinter.

Snöskottning av tak avropas efter behov.

Lägenhetsnumrering
Det finns två typer av lägenhetsnumrering - dels 'gamla' tresiffriga numreringen enligt Riksbyggens modell, dels 'nya' fyrsiffriga numreringen enligt Lantmäteriets modell som infördes 2010. En översättning mellan de olika numreringarna återfinns här! Du hittar också ditt eget lägenhetsnummer enligt Riksbyggens och Lantmäteriets respektive modeller i trapphuset till vänster respektive höger i överkanten av karmen till din lägenhetsdörr.

Övrigt underhåll
Fönsterputsning i trapphus sker vår och höst.

Övrigt underhåll enligt underhållsplan.