Föreningen

- om bostadsrättsförening
- styrelsen
- motioner
- årsredovisningar
- stadgar - nya från 2018-04-26

Om bostadsrättsförening

Vi äger huset tillsammans!

Du och alla vi andra i Brf Brevduvan är medlemmar i en förening som äger huset vi bor i – lägenheterna och våra gemensamma utrymmen, såväl inne som ute. Tillsammans har vi en ansenlig förmögenhet, som måste förvaltas väl för att inte förlora i värde.
Därför bestämmer vi tillsammans.

Alla medlemmar ansvarar gemensamt för att vårt boende fungerar så bra som möjligt. Du har förstås ett särskilt ansvar för den lägenhet du bor i, men också ett delat ansvar för fastigheten och föreningen som sådan.
Dit hör bland annat att vara med och utse den styrelse, som får ansvar för förvaltningen av fastigheten – ekonomi, underhåll med mera. Utanför styrelsen finns det andra arbetsuppgifter som också behöver göras.
Den som är medlem i en bostadsrättsförening måste vara beredd att ta på sig någon/några av dessa uppgifter. Vi äger som sagt huset tillsammans och vi måste hjälpas åt, annars blir uppgifterna för betungande.

Nu behöver vi bli fler som delar på jobbet. Vi saknar ledamöter i styrelsen och valberedningen (som letar fram och föreslår kandidater till styrelsen). Revisorer, som med hjälp av en yrkesrevisor granskar styrelsens arbete, behövs också.
Vi som sitter i styrelsen svarar gärna på alla tänkbara frågor om vad jobbet innebär och berättar hur intressant och kul det faktiskt är att vara med och leda föreningen. Våra namn finns på anslagstavlorna i portarna och du kan förstås också kontakta oss via föreningens e-postadress: info@brfbrevduvan.se eller med en lapp i föreningens brevlåda på Gustav III's Boulevard 9.

Styrelsen

Styrelsen sammanträder var fjärde till femte vecka och skrivelser kan lämnas per mail till Styrelsen eller i föreningens brevlåda på Gustav III:s boulevard 9. Årsstämma hålls en gång per år.

Motioner

Motioner kan lämnas in under hela året men senast den 31 Januari för att behandlas på vårens årsmöte.

Använd denna fullmakt om ni önskar ombud vid stämmor, se stadgarna kring regler om vem som kan vara ombud.

För verksamhetsåret 2020/2021 består BRF Brevduvans styrelse av följande personer:

Tomas Ek Ordförande Gustav III:s blvd 5
Yi-Hua Zhang Sekreterare Gustav III:s blvd 11
Mattias Engebo Kassör Gustav III:s blvd 3
Urban Johansson Ledamot Gustav III:s blvd 7
Markus Larsson Engberg Ledamot Gustav III:s blvd 11
Anki Fritzsche Suppleant Gustav III:s blvd 9
Anita Vahlberg Suppleant Gustav III:s blvd 1
Johan Wängdahl Suppleant Gustav III:s blvd 5


Planerade styrelsesammanträden:
Mötena börjar 18:00, normal sista Onsdagen i varje månad.

2020
Onsdagen den 30 September
Onsdagen den 25 November
Onsdagen den 16 December

2021
Onsdagen den 27 Januari
Onsdagen den 24 Februari
Onsdagen den 31 Mars
Onsdagen den 28 April
Årsstämma Onsdagen den 5 Maj kl. 18.30

Årsredovisningar

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020