Välkommen till Brf Brevduvan!

Föreningen grundades 1999 och har 103 lägenheter i en fastighet som ligger längs Gustav III:s Boulevard 1-13 i den växande stadsdelen Frösunda i Solna. Storholmen sköter föreningens tekniska och ekonomiska förvaltning. Frösunda angränsar med några minuters gångavstånd till Stockholms stora nationalpark, Hagaparken, med stora möjligheter till härligt friluftsliv. Mall of Scandinavia är ett modernt innecentrum med ett stort utbud av service och butiker och ligger på ca 10 minuters gångavstånd. I själva stadsdelen Frösunda finner man frisörer, en livsmedelsbutik, restauranger och pizzerior, två bankkontor, Posten företagscenter, blomsteraffär samt daghem och skolor.

Nyhetsarkivet


2017-05-10

Föreningsstämma
10/5 Restaurang Taste, Telegrafgatan 6B. På stämman röstades första omgången av stadgeändringar igenom, de lagstadgade förändringarna.

2017-03-14

Extrastämma/infomöte
21/3 18:30 har vi extrastämma samt efterföljande informationsmöte enligt utskick. Vi ses på restaurang Amira, i vårt hus.

2016-05-19

Uppdateringar på hemsidan
Flikarna:
- boendeinfo (Fastighetsförsäkringen, Parkering)
- föreningen
- lokalen

2016-03-31

Viktiga datum under våren

Informationsmöte Tordagen den 7:e April kl 1900 på Restaurang Taste, vi informerar om saker som rör vår förening.
Vårstädning Söndagen den 24:e April kl 1000, lunch för alla deltagare!
Föreningsstämma Tisdagen den 10:e Maj.

2015-11-01

Gårdsstädning 1/11
Tack för den fina uppslutningen.

2015-05-01

Föreningsstämma 12 maj kl 18:30
i Restaurang Taste, Telegrafgatan 6B. Anmälan senast 4/5.

2015-03-09

Extrastämma
enligt anslagen proposition samt sedvanlig genomgång av ekonomin. Torsdag 12/3 kl 1830 i restaurang Taste, Telegrafgatan 6B.

2014-12-05

Förändrade avgifter
Elektricitet 1,19 kr per kWh Varmvatten 62 kr per m3 Avgift bostad fortsatt oförändrad

2014-09-29

Extrastämma II
Extrastämma angående ändringar i föreningens stadgar sker den 13/10 kl 1830 på restaurang Taste. Följ den spännande upplösningen på plats, Telegrafgatan 6B.

2014-09-10

Extrastämma
Extrastämma angående ändringar i föreningens stadgar sker den 22/9 kl 1830 på restaurang Taste.

2014-04-01

Byte försäkringsbolag
Vår fastighet är numera försäkrad av Folksam, försäkringen innehåller även bostadsrättsförsäkring.

2013-12-28

Erbjudande om parkering
UNIT4 Agresso erbjuder fri parkering på kvällar och helger. Läs mer på vår hemsida under fliken boendeinfo/parkering & garage.

2013-12-11

Förändrade avgifter
Elektricitet 1,22 kr per kWh
Varmvatten 63 kr per m3
Avgift bostad fortsatt oförändrad

2013-12-01

Uppdaterad hemsida
Hemsidan är omarbetad och det är förhoppningsvis lättare att finna den information man söker. Under fliken "boendeinfo" hittar man det mesta som man undrar över. Om någon information saknas, tisa oss gärna. /webmaster

2013-05-31

Kolla tvätten innan du stoppar in den i maskinen!
Den trasiga tvättmaskinen i tvättstugan i nr 5 kommer att bytas ut inom de närmaste dagarna. De jack i balkarna inuti tvättrumman som gjorde att kläder trasades sönder, uppstod på grund av vassa föremål som följt med i tvätten. Så tänk på att kolla allt du stoppar in, att tömma alla fickor och att inte tvätta bygelbehåar alls i tvättmaskinen!

2013-04-30

Tipsa valberedningen!
Bland de viktiga beslut som fattas på stämman är valet av styrelse. Om du själv är intresserad, eller vet någon annan som är det, hör av dig till valberedningens sammankallande Robert Durö, robert.duro@ownit.nu eller 0708-624 310. Vi behöver påfyllning i styrelsen!
Vi som varit styrelse under det gångna året svarar också gärna på frågor om vad jobbet i styrelsen innebär och hur kul det faktiskt är att vara med och leda föreningen mellan stämmorna. Våra namn finns på anslagstavlor i portarna och du kan förstås också kontakta oss via e-postadressen nedan.

2013-04-30

Funderar du på att glasa in balkongen?
Vänta i så fall inte för länge! Föreningens bygglov går ut om knappt ett år, vilket innebär att arbetet måste vara klart (inte bara påbörjat) senast den 17 april 2014. Efter det datumet krävs ett nytt bygglov, som du i så fall får ansöka om och betala själv.

2013-04-30

Gamla elmätare behövs inte längre
De gamla elmätare som sitter i proppskåpen har inte längre någon betydelse för avläsning och debitering av elförbrukningen. Många av dem börjar dessutom bli slitna och visar inte längre korrekta siffror. För dem som ändå vill ha en ny mätare för att kunna kolla den egna elförbrukningen, kan styrelsen samordna inköp, men var och en måste i så fall betala sin mätare själv.
Så om du skulle vilja ha en ny mätare, kontakta styrelsen. Om du har frågor kring avläsningen och din elförbrukning, kontakta Inergi AB.

2013-04-03

Täta lister och rena filter ger bättre värme
Ventilationen i vårt hus fungerar så att luften i lägenheterna sugs ut via spiskåpan i köket och via ventilerna i badrum och garderober med hjälp av fläktar på taket. Undertrycket som fläktarna skapar gör att uteluften sugs in genom tilluftsdonen i elementen, där den förvärms. För att systemet ska fungera krävs det att all uteluft kommer in via luftdonen. I några av de lägenheter där mätningar av innetemperaturen gjorts under mars har det visat sig att fönster och dörrar inte längre håller tätt på grund av att tätningslisterna åldrats och förlorat spänst. Det gör att en stor del av den luft som kommer in i lägenheten inte blir förvärmd, vilket skapar drag och lägre temperatur.
Om dina lister behöver bytas och du inte vill göra det själv, kan du göra felanmälan till Storholmen för att få hjälp med bytet. Kostnaden för det betalar du själv. I bifogade informationsblad från tillverkaren visas hur luftdonen fungerar och vilket underhåll som krävs. De gula filtren tvättas i ljummet vatten och lite diskmedel. Om de börjat bli torra och behöver bytas, kontakta styrelsen.

2013-04-03

Inergi läser av el och varmvatten när du säljer
För att underlätta arbetet med fördelning av kostnaden mellan köpare och säljare kommer Storholmen framöver att meddela Inergi AB samtliga ägarbyten och tillträdesdatum. Inergi räknar ut kostnaden för säljare respektive köpare. Säljaren får en faktura på sin del, köparen betalar sin del på avgiftsavin.
Köpare och säljare behöver alltså inte själva läsa av mätarna på tillträdesdagen.

2013-01-28

Nya rutiner för avräkning av el och varmvatten
Avräkningsperioden för el och varmvatten förändras. Den första perioden omfattar fyra månader, oktober 2012 till januari 2013 och dyker upp på avin för månadsavgiften för april 2013. Därefter sker avstämning var tredje månad, så att perioden februari-april kommer med på avin för juli, augusti-oktober betalas via avin för januari 2014, november-januari kommer med på avin för april, och så vidare.
Även rutinerna för avläsning av el och varmvatten i samband med ut- och inflyttning förändras. Köpare och säljare läser av mätarna för att se hur mycket säljaren förbrukat sedan senaste betalning och räknar ut säljarens kostnad fram till "bytet". Den kostnaden räknas av från likviden för köpet och köparen betalar sedan in hela den totala kostnaden på avin.

2012-12-19

Rent filter ger bättre ventilation
OVK, den obligatoriska ventilationskontrollen, är nu avslutad och huset godkänt. Information om det kommer att sättas upp på anslagstavlorna i portarna.
Du kan själv hjälpa till att förbättra ventilationen genom att rengöra filtret i köksfläkten regelbundet!

2012-12-03

Storholmen ny förvaltare 2013
Styrelsen har beslutat att anlita en ny förvaltare för fastigheten. Från och med 1 januari tar Storholmen AB över såväl fastighets- och ekonomisk förvaltning som städning.
Närmare information om felanmälan med mera kommer direkt från Storholmen inom de närmaste dagarna.

2012-12-03

Ingen höjning av avgifterna
Styrelsen har också beslutat att inte höja månadsavgiften 2013, det vill säga den ligger kvar på samma nivå som under 2012. Även avgifterna för el och varmvatten behålls oförändrade.

2012-12-03

Rubb&Stubb skottar och sandar
Rubb & Stubb kommer att stå för vinterunderhållet på gården (snöröjning och halkbekämpning) även denna vinter.

2012-10-31

Inga kemikalier i grovsoprummet!
Det är förbjudet att lämna kemikalier (färg, lösningsmedel med mera) i grovsoprummet! Det gäller även tomma burkar och flaskor.
Av säkerhets- och miljöskäl måste den sortens sopor lämnas till miljöstationer. Sådana finns hos Shell, Västra vägen 12, och OKQ8 i Bergshamra (Kungshamrag 1) och Solna Strand (Hemvärnsg 1). På Solnaplan (bredvid busstorget i Solna Centrum) står varje helgfri torsdag en miljöbil kl 17-18.30, där också farligt avfall kan lämnas.

Styrelsen ber också alla medlemmar att vika ihop kartonger som kastas i grovsoprummet, så att inte sopkärl och hållare blir överfulla!

2012-10-09

Varsin el- och vattenfaktura till köpare och säljare
Frågor har uppstått kring avläsning av el och varmvatten vid ägarbyte. Föreningen meddelar datum för ägarbyte till Inergi AB, som läser av mätarna och både säljare och köpare får faktura på sina respektive delar av den aktuella perioden och delar på kostnaden för avläsning och fakturering (för närvarande 450 kr).
Inergi AB läser av mätarställningen per den 15:e och den sista i varje månad. Om tillträde sker på annan dag görs en fördelning av kostnaden för perioden med lika stor del för varje dag. Om en exakt fördelning ska göras måste mätarna läsas av på tillträdesdagen och meddelas till Inergi AB. Blankett beställs från styrelsen och kommer även att läggas upp på hemsidan.

2012-04-26

Förtydligande om den nya försäkringen
Först lite kompletterande information angående den nya gemensamma bostadsrättsförsäkringen, som vi berättade om i det förra info-bladet: den gäller från och med 1 april (är alltså redan i kraft) och gäller fullvärde (som minskas med åldersavdrag beroende på hur gamla de vitvaror eller dylikt som ska ersättas, är). Självrisken är 1200 kronor.

2012-04-05

Gemensam bostadsrättsförsäkring i nya fastighetsförsäkringen
Styrelsen har beslutat att byta försäkringsbolag från IF Skadeförsäkring AB till Nordeuropa Försäkring. I samband med bytet har fastighetsförsäkringen kompletterats med en gemensam bostadsrättsförsäkring.
Den totala kostnaden blir lägre om föreningen tecknar bostadsrättsförsäkring för samtliga medlemmar än om vi var och en har det som tillägg i vår hemförsäkring. För föreningen innebär det också en trygghet att veta att alla medlemmar har det försäkringsskydd som behövs vid en skada, så att föreningen får ersättning för de utlägg som en medlem sedan ska stå för.
Som medlem kontaktar du ditt försäkringsbolag och ber dem ta bort bostadsrättstillägget i hemförsäkringen. De flesta försäkringsbolag gör ändringen direkt och återbetalar den del av premien som avsåg bostadsrättstillägget.
Men OBS! det är viktigt att du behåller rättsskyddet i den egna försäkringen, om det skulle uppstå en tvist med föreningen.

2012-02-09

Inga saker i trapphusen!
En brandsyn har genomförts i huset och vi har fått anmärkning om föremål trapphusen. För din och dina grannars säkerhet påpekar vi därför igen: det är förbjudet att förvara föremål i trapphusen! Det gäller ALLA föremål, pulkor, barnvagnar, blomkrukor med mera. Även dörrmattor räknas som föremål, de är brandfarliga och kan i värsta fall också halkas och snubblas på.
Vänliga hälsningar
Styrelsen

Startsidan